Vzdělávání


Pro potřeby členů spolku bylo pořízeno 6x DVD o včelaření, a to:

  • Fenologie a včely aneb včelařským rokem, přírodou krok za krokem
  • Včelařský rok - podletí, podzim a zima
  • Metodika ošetřování včelstev v rámkovém systému dadant
  • Celý rok proti varroáze
  • Profesionální včelařské provozy 2008
  • Včely zdravé a nemocné - atlas patologie včely medonosné

Vypůjčení možné po dohodě s př. Kotápišem, tel. 724 271 876.


Odborné včelařské překlady

Český svaz včelařů, z.s. vydává pro vnitřní potřebu a pro potřeby svých členů Odborné včelařské překlady, které jsou pravidelně zasílány ZO z.s. Chraštice. Odborné včelařské překlady jsou zdrojem mnoha informací a zajímavostí ze zahraničních článků.

Vypůjčení možné po dohodě s př. Bendou, tel. 732 715 377 nebo př. Čechovou, tel. 724673646.


Pracovní skupina MED

Dne 24. listopadu 2016 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny MED. Zprávu o výsledku jednání si můžete přečíst zde.