Výroční schůze

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV z.s. Chraštice, konané dne 2. 2. 2019 od 13 hodin v zasedací místnosti OÚ Chraštice, je možné stáhnout zde.

Vyvařování vosku

Na pozvání př. Havrlíka (86) z Jinců - Ohrazenic se př. Čechová s př. Kotápišem zúčastnili akce, na kterou zve začínající včelaře a další zájemce z řad odborné a laické veřejnosti - vyvařování vosku.

Jako všechno, má i tento proces př. Havrlík dokonale zorganizovaný, do detailu propracovaný a maximálně ekonomicky i hygienicky zaměřený.

Vyvařování vosku provádí 1x ročně, kdy připraví nástavky a souše ze svých 40 včelstev. Veškeré zařízení si navrhl a vyrobil sám. Je určeno k jednomužné obsluze.

Postup:
1. Souše po osmi kusech vyváří v nerezové varně ve vodní lázni. Během 5 minut varu jsou souše zbaveny veškerých nečistot, vosku a jsou tímto procesem desinfikovány.

2. Z vodní lázně vybírá naběrákem z vrchu vyvařený vosk s košilkami a různými nečistotami, pro úplné vyždímání této hmoty používá př. Havrlík ždímačku podobnou Romu Fulnek.

3. Pro odseparování vody je používána nádoba se spodním odtokem. Takto získaná směs vosku a vody je ještě provařena na plynovém vařiči.

Nádoba s horkou tekutinou pomalu chladne pod pokrývkou, aby nečistoty měly čas sedimentovat.

Výtěžnost z takto získané jedné dávky po ztuhnutí je cca 5 - 6 kg čistého vosku.

Jak říká sám př. Havrlík, jedná se o nepopulární včelařskou práci. Proto se snažil tento proces co nejvíce ulehčit, promyšleně činí jednotlivé fáze a práce mu jde skutečně od ruky.

Př. Havrlík během činností podával zasvěcený, hluboce odborný výklad a rád se nezištně podělil o své celoživotní včelařské poznatky. Za to mu budiž velký dík!

Následně př. Havrlík doplnil následující sdělení: "Dokončili jsme tuto práci v neděli. Vyvařili jsme 473 rámků a přibližně 120 rámků, z nichž včelí dílo bylo v průběhu včelařského roku odstraněno, schraňováno ve 2 neplných igelitových pytlích. Celkem jsme získali 49 kg včelího vosku odpovídající kvality."

Pastování medu

Dne 10.2. 2018 při výroční členské schůzi ZO ČSV z.s. Chraštice se v jídelně MŠ v Zalužanech uskutečnila odborná přednáška př. Miloslava Havrlíka (86) z Jinců na téma pastování medu.

Během přednášky byly účastníkům sděleny následující skutečnosti:

Postupy pro pastování medu

Pastování medu se př. Havrlík věnuje od r. 1960, má bohaté zkušenosti a znalosti, používá pomůcek, které sám vymyslel a vylepšoval. Čerpal mimo jiné z následující literatury:

Antoník Schonfeld - (první ředitel Výzkumného včelařského ústavu v Dole, zal. v r. 1919) - "Anatomie, morfologie a fysiologie včely medonosné."

Ing. Dalibora Titěra - v současnosti vedoucí výzkumu a laboratoře VÚV Dol "Včelí produkty mýtů zbavené"

Z přednášky př. Havrlíka

Cíl pastování: zásadně při zachování všech hodnotných látek upravit med do jemné, krémové konzistence, která se snadno roztírá, neteče, nekape. V tomto stavu je med velmi žádaný konzumenty. Med není tepelně upravovaný.

Jaký med je pro pastování vhodný: nejlépe květový, několik dnů po vytočení, kdy se začíná kalit, čili vykazovat známky krystalizace. Možné je též použít medu květového již zkrystalizovaného, musí se ale nejdříve před pastování ztekutit zahřátím - nejrůznějšími metodami - ponořením do vhodně teplé vody - max 45 st.C, ponořením ztekucovací spirály aj. Lze pastovat i med medovicový, poměrně obtížně. Med zásadně do obsahu vody max 19%.

Jaké použít zařízení pro pastování: pro domácí účely jsou profesionální zařízení příliš nákladná - 18.000 - 55.000 Kč. Lze použít buď ruční nerezové zařízení nebo nejrůznější násady na elektrický pohon - dostatečně silnou vrtačku - zde předvedena pohonná jednotka zn. PROTOOL v ceně cca 3.000 - 5.000 kč o výkonu 1000W.

Jaké mají být teploty: med zásadně pastuje při teplotě 18 st. C a méně. To znamená, že musí být po ztekucení vychladnutý v místnosti této teploty!

Kolik medu pastovat: pro ruční míchání je lepší použít spíše nádobu s menším obsahem - 10, 20, 30 kg. Větší obsah je spíše vhodný pro profesionální zařízení, jde poměrně o fyzicky namáhavou práci, i když jde jen o držení hnacího zařízení. Pozor - nádobu neplnit až k okraji, vždy je dobré dávat o cca 5 kg menší množství, med částečně šleháním nabývá a při plné nádobě dochází k odstřikování medu do okolí.

Proč používat naočkování: před pastováním je vhodné vmíchat do pastované dávky med již zpastovaný k lepšímu a rychlejšímu výsledku, např. do 25 kg přidat 0,5 kg .

Jak dlouho probíhá pastování: dochází zde k tzv. řízené krystalizaci, tzn. rozbití velkých krystalů

Máme -li docílit krémové až máslové konzistence medu bělavé, mléčné barvy s leskem až perleťovým, tento proces bude trvat ještě v závislosti na dalších faktorech např. cca 4 - 5 dnů, každý den je třeba 15 min med promíchávat buď ručně nebo elektricky, jiné zkušenosti uvádějí 2 - 3x denně po dobu několika minut. Velmi dbáme na to, abychom nevháněli do hmoty vzduch, vzduchové bublinky by způsobily znehodnocení medu zkvašením. Povrch míchaného medu se má jen lehce převalovat.

Takto upravený med dlouhodobě nemění svoji konzistenci.

Nejrůznější další návody, rady a inspiraci lze pochopitelně čerpat z literatury, internetu, ze včelařského fóra a mnoha dalších adres.

Zkušenost je však nepřenositelná, musí si ji každý prožít sám.


Výroční schůze

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV z.s. Chraštice konané dne 10.2.2018 ve 13 hodin v jídelně MŠ Zalužany

Zúčastnění: dle prezenční listiny 20 členů

Omluveni: př. Bárta, Faktor, Krušina

Program:

  1. Byly vybrány vzorky měli na vyšetření varoázy dle seznamu ode všech členů, omluvení členové vzorky poslali. Díky za tuto kázeň. Vzorky převzal předseda př. Křesina se 4 provedeními žádostí pro KVS, kam je odevzdá do 15.2.

  2. Zpráva o činnosti uplynulého roku - léčení včelstev probíhalo v souladu s nařízeními KVS, včelstva na území naší ZO jsou v dobré kondici.

Př. Benda a Hruška reagovali na akci Hrr na mor a registrovali se se svými vzorky.

Všem členům byl předán zakoupený Včelařský zápisník a pořízeny 2 ks refraktometru pro použití př. Bendovi a včelařům Bukovan.

Kompletní ročník časopisu Včelařství 2017 předán do Místní knihovny Chraštice pí. Ing. Šprunglové.

Bylo pořízeno 5 ks DVD se vzdělávací včelařskou tématikou. DVD je možno zapůjčit u př. Kotápiše.

Jubilantům byla předána odborná literatura - př. Bělochovi (65) - Včelařství, př. Bendovi k narození syna Včelařská abeceda.

  1. Pokladník předložil rekapitulaci finančního roku 2017, pokladní kniha a bankovní výpisy předloženy KRK ke schválení, po kontrole schváleno.

Poděkování za finanční dary bude odesláno s novými žádostmi a informací všem obcím, k čemu byly peníze použity,.

Je přislíben rovněž finanční dar obce Jeneč za včelařské přednášky př. Čechové.

Odsouhlasena odměna př. Křesinovi, Hrkalovi a Bendovi za provedené léčení Kč 2.500,- celkem a za celoroční administraci ZO pokladníkovi

Kč 500.

  1. Zprávu z včelařského aktivu v Praze podal př.Benda. Děkujeme za podrobné informace. Velký důraz kladen na správné používání dotací. Př. Benda souhlasí i nadále s účastí na příštím zářijovém aktivu.

  2. Odborná přednáška o pastování medu př. M. Havrlíka:

Ve 14.10 hod přijel z Jinců jeden z nejstarších včelařů okresu,

př. Miloslav Havrlík (86) a velmi poutavě a zasvěceně pohovořil o svých postupech při pastování medu, které považuje za jediné správné ošetření medu. Svoji velmi košatou přednášku ukončil k 17. hodině.

Hlavní zásady - med pastovat nejlépe po vytočení při prvních známkách zakalení (krystalizace), při teplotě 18 st. C, velmi opatrně a dbát, aby se nezašlehával do medu vzduch. Tím se zabrání zkvašení. . Pořídit si dostatečně výkonné zařízení. Možné pastovat i medovicový med, ale ten až po delší době, kdy teprve krystalizuje. Svoje zkušenosti a zařízení sbíral a vylepšoval od roku 1960. Bylo nám ctí př. Havlíka přivítat.

Př. Havrlíkovi poskytnuta odměna Kč 500,- (včetně cesty) a dar z chraštické masné výroby - Kč 301,-.

  1. Z diskuze - přítomní vyzváni k návrhům další práce spolku

- návrh na pořízení notebooku - veškerá spolková administrace probíhá pouze přes soukromé PC př. Čechové, toto zařízení je již staré. Při případném předávání práce pokladníka není možné předávat i soukromé PC. Též z důvodu ochrany osobních dat vzhledem k nové legislativě by měla být data více chráněna.

Př. Hruška a Hrkal se budou výběrem vhodného zařízení zabývat.

!!! Objednávka léčiva pro letní ošetření bude dohodnuto s každým členem jednotlivě, prosíme o zaslání požadavku na mail př. Čechové. Je možnost vybrat Formidol nebo Gabon podle toho, čím jste léčili loni.

Dne 10. 2. 2018

zápis ze schůze provedla Čechová M., pokladník/komunikace

Fotografie ze schůze si můžete prohlédnout zdeVýroční schůze

Výroční schůze společně s odevzdáváním vzorků měli se uskuteční v sobotu 10. února 2018 od 13:00 hodin v budově mateřské školy v Zalužanech.
Schůze se zúčastni také př. Havrlík z Jinec, jeden z nejzkušenějších včelařů v okrese. Hovořit bude na téma pastování medu. Př. Havrlík je ovšem schopen a ochoten hovořit i na jakékoliv jiné včelařské téma, diskuzi je velmi otevřený a jeho poznatky jsou velmi přínosné.

Kočovná včelstva u Řetče

Přítel Bukovjan z Pročevil zažádal naši ZO o povolení k umístění kočovných včelstev k jeteli inkarnátu u obce Řeteč. Po dohodě s předsedou ZO př. Křesinou bylo dohodnuto, že bude takto umístěno 6 kočovných včelstev. Veterinární atest se všemi potřebnými náležitostmi byl prokázán.

Nabídka sborníku

Jednatel ZO ČSV z.s., Ing. Zdeněk Marhoun, zaslal následující nabídku:

Základní organizace včelařů v obcích Zliv, Dříteň a Purkarec připravují k 150. výročí včelaření v jižních Čechách vydání sborníku k 150.výročí včelaření na Hlubocku.

V první části sborníku je zmapována historie včelaření na Hlubocku a okolí obce Olešník, kde byl před 150 roky založen dne 30. 3. 1867 jeden z prvních včelařských spolků v České republice, později nazývaný " Jednota Dzierzon".

Druhou část tvoří příspěvky z jednotlivých Okresních organizací ČSV Jihočeského kraje. Včelaři na Písecku byli v Jihočeském kraji o krůček rychlejší než včelaři na Českobudějovicku. Založení včelařské jednoty kraje Píseckého je datováno schválením stanov 15. dubna 1868. Druhá valná hromada píseckých včelařů byla dne 10. září 1868. První valná hromada včelařského spolku Dzierzon se uskutečnila v neděli 20. září 1868.

Pro přípravu třetí části jsme oslovili přední včelařské odborníky, učitele včelařství a písmáky z jednotlivých okresů Jihočeského kraje. Články na témata, jakými jsou např. úlová otázka, chov matek, včelí mor, včelaření ve vyšších nadmořských výškách či včelí produkty, přinášejí odborné informace i zkušenosti a poznatky dlouholetých včelařů přímo z praxe.

Autoři - abecední řazení

Beran Jaroslav                              Ingrová Radka                          Rotbauer Josef
Caletka Jan                                   Kříž Václav Ing.                         Ryba Štěpán RNDr. Mgr. Ph.D.
Dvorský Leoš                                Ing. Mikšátko Aleš                    Ing. Scherling Miloslav
Eliášek Pavel                                 Moučka Jan                              Šíma Karel Ing.
Gottwaldová Vladimíra                 Nerad Ladislav                         Veselý Jiří
Houška Jiří                                    Petr Jaroslav Prof. Ing. DrCs

Sborník bude ve výsledném formátu A5, rozsah cca 150 stránek.

Termín expedice sborníku od 2. 5. 2017. Dle četnosti objednávek budeme upravovat náklad v tiskárně.

Za závaznou objednávku Sborníku budeme považovat úhradu zaslanou na číslo účtu Základní organizace Zliv - viz níže. Potřebujeme vzájemnou vazbu mezi účtem žadatele a jeho adresou na zaslání sborníku.

Poštovné, balné ... nezisková cena .... 100 Kč / ks / dosud žádná dotace na tisk /

Objednávky s adresou objednatele zasílejte prosím na:

zozliv@vcelarstvi.cz                       Ev.č. : 20729,                          č.ú.: 156842175/0300

Ing. Zdeněk Marhoun, jednatel ZO Zliv, tel. 732 188 086