Akce

BESEDA SE ŠKOLÁKY

ZŠ Jeneč projevila zájem o besedu na téma Co víme o medu, včelách a včelaření. Setkání proběhlo 16. 5. 2017.

Besedu s ukázkami včelařských pomůcek, s malou znalostní soutěží a promítnutím několika krátkých filmů pro děti o včelaření provedla př. Čechová. Ačkoliv se jednalo o žáky 1. a 2. třídy ZŠ, děti tato tématika poměrně zaujala, několik z nich mělo překvapivě na svůj věk dobré znalosti o včelaření, zvláště jedna dívenka původem z Ukrajiny. Závěrem děti dostaly interaktivní omalovánky.

Díky za organizační zajištění patří knihovnici Kulturního centra Jeneč pí Jaroslavě Burgrové. Obec se takto snaží povzbudit zájem o včelaření, neboť zde nikdo nevčelaří.

PŘEDNÁŠKA V JENČI

Kulturní centrum Jeneč projevilo zájem o přednášku na téma včelaření.

Tuto akci uspořádala př. Čechová dne 30. 3. 2017 v místní knihovně pod názvem "Co víme o včelách a včelaření, co víme o medu". Všem přítomným se přednáška moc líbila a přednášející př. Čechová si vysloužila poděkování mimo jiné od pana starosty, který přislíbil podpořit ZO ČSV z.s. Chraštice příspěvkem z obecního rozpočtu obce Jeneč. 
Mezi místními obyvateli není žádný včelař, posluchači byli vděčni za přednášku s ochutnávkou včelích produktů, jídel a moučníků s medem a ukázku pomůcek.

BEZ MEDU TO NEJDE

V pondělí 21. 10. 2013 se uskutečnila beseda se žáky ZŠ Chrašticev okr. Příbram. Celá akce byla velmi dobře zorganizovaná zásluhou př. Čechové z místní ZO ČSV a vedením školy. Dvouhodinové besedy se zúčastnilo přibližně 50 žáků, kteří byli vzornými a zároveň vděčnými posluchačii diváky videa z dílny ČSV.Byla to opět jedna ze zdařilých akcí, ve kterých budeme pokračovat s těmito a dalšími dětmi i v příštím roce v jarních měsících. Zároveň jsme škole nabídli předprázdninovou exkurzi v našem Naučném včelíně Václava Jakše v Protivíně, kde pořádáme ukázky pro děti základních škol "se včelami naživo".
Stále přetrvává otázka, kdy ústřední orgány Českého svazu včelařů se začnou zabývat intenzivněji otázkou ekologické výchovy na školách spodporou těch občanských uskupení a iniciativ, které pomáhajítímto způsobem plnit také cíle ČSV o.s. Cestou ZO ČSV se tato činnost nedaří zabezpečit, zájem u základních školo takovéto akceje mnohem větší. Velice dobře vymyšlený výše zmíněný projekt "BEZ MEDU TO NEJDE" však ztrácí svojí cenu bez široké podpory a realizace přímo v terénu na základních školách a u občanské veřejnosti.
Této činnosti se věnujeme již několik let, a přesto musíme stále bojovat o své místo na slunci.Proto bychom chtěli převzít zkušenosti i od ostatních včelařských aktivistů, ale nedaří se s nimi navázat kontakt. Rádi se s nimi podělíme o naše zkušenosti při podpoře jednotlivých akcí, které pořádají některé ZO ČSV na našemokrese. Tuto neděli pomáháme zabezpečit program s námi spolupracující ZO ČSV Čimelice při jejich 100letém výročí založení místní včelařské organizace.
Máte-li zájem o takovouto výměnu zkušeností a spolupráci, hledejte na nás kontakt na našich webových stránkách www.apicentrum.cz

                                                                                                        

                                                                                                          Josef Rotbauer -předseda o.s.