O nás

V Chrašticích dlouhodobě působí dobrovolné občanské sdružení chovatelů včel. Sdružuje včelaře obcí Bukovany, Holušice, Chraštice, Chrastičky, Kletice, Kozárovice a Zalužany.

V ZO ČSV z.s. Chraštice je sdruženo celkem 20 včelařů, kteří se starají o 223 včelstev.
Dále v naší lokalitě chovají včely 3 neorganizovaní včelaři s 20 včelstvy.

Metodicky je řízeno ČSV z.s., OV Příbram.

Máme zájem o přírodu, chov včel a vše s tím související. Abychom mohli od včel získávat a využívat všechny produkty, tj. kvalitní med, mateří kašičku, propolis, včelí vosk, včelí pyl i včelí jed, (a sedmý produkt medovinu) musíme se o ně řádně starat, krmit je, zazimovávat a provádět prevenci proti nákazám, v dnešní době proti velmi obávanému včelímu moru a napadení roztočem Varroa. Naší snahou je rovněž pomáhat začínajícím přátelům včelařům, aby byla zajištěna kontinuita a pokračování v chovu včel, které jsou pro přírodu a lidstvo zcela nenahraditelnými.

Naším úkolem a cílem je propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii a celou společnost. Také zabezpečovat a podporovat nejen činnost vlastní a součinnost s ostatními subjekty, ale též dalších zájemců a mladé generace pro včelařství a včelaření.

"Superorganizmus včelstva je více než součet všech jeho jedinců. Má vlastností, které se u jednotlivých včel nevyskytují. Vlastnosti celé kolonie naopak určují a ovlivňují v rámci své sociofyziologie mnohé vlastnosti jednotlivých včel." Tautz Jurgen,. Fenomenální včely