Modlitba včelaře

Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med.
A abych ho ještě dlouhá léta jed.

Taky zdravé tělo, Pane, chtěl by mít
A s ním vždy včelám dobře posloužit.

K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát
Jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.

Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned,
Dřív než za trest včely odepřou mně med.

Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane,
Která zvládne všechno, co se v úle stane.

Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít,
Z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.

Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám.
A ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.


Hana Kopecká

Včelařova píseň milostná

Včelinko milá!
V srdci mém dlíš,
jak si tě vážím,
předobře víš!

Ty jsi má radost,
útěcha má,
letíš-li kolem,
srdce mi plá.

Vlaška-li jsi či
krajinka snad,
stejných máš pro mne
ctností i vnad.

Sneseš-li hojně,
sladkých děl mi,
za vděk tě v zimě,
vyčastuji.

Pakli mne pichneš
žíhadlem svým,
nezazlím tobě,
aniž se mstím.

Jenom buď provždy
obezřelá,
by se tě netkla
škůdkyně zlá.

Hleď se mě v zdraví
zachovati,
vždycky tě budu
milovati!