Úspěchy

Certifikáty a diplomy

Př. Čechová a př. Kotápiš se zúčastnili soutěže o kvalitu medu, v níž obdrželi následující certifikáty a diplomy:

Úspěch ZO ČSV z.s. Chraštice v soutěži Český med 2013
Letošní rok jsme se zúčastnili celostátní soutěže Český med 2013 vyhlašované Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o. Dol - www.beedol.cz.
Přední včelařští odborníci - ředitel ústavu Dr. Ing. František Kamler a Ing. Dalibor Titěra, CSc. slavnostně předali dne 12.10.2013 ve společenském sále v Hulicích zlaté a stříbrné medaile oceněným, mezi kterými jsou i naši členové -
př. Miroslav Hrkal, př. Josef Kotápiš a př. Miloslava Čechová.
Součástí setkání byla návštěva interaktivní expozice Včelího světa nově otevřeného v Hulicích loňský rok - www.vcelisvet.cz.
Výzkumný ústav včelařský se snaží podpořit konkurence schopnost českého medu. Poděkoval všem účastníkům soutěže za snahu podpořit dobrou jakost českého medu.
Věříme, že jsme tímto přispěli i dobré prezentaci naší obce Chraštice.